Missie Stadsarchief Breda

Opdracht

De opdracht van Stadsarchief Breda is het verzamelen en bewaren van archieven, boeken en collecties die een beeld geven van de historische ontwikkeling van Breda en van het leven van haar bewoners door de tijd. Deze bronnen worden door het stadsarchief ter inzage gegeven aan iedereen die daar om vraagt. Zij vormen ook de basis van de verhalen die het stadsarchief wil vertellen over de geschiedenis van de stad.

Stadsarchief Breda vervult deze opdracht vanuit de overtuiging dat geschiedenis ertoe doet. Dat, om te begrijpen wie wij zijn, het voor Breda en de bewoners van de stad noodzakelijk is te weten waar we met z’n allen vandaan komen. Onze stedelijke identiteit is in de loop van tijden gevormd. Om die identiteit te begrijpen, is kennis van het verleden nodig. De in het stadsarchief bewaarde geschiedenis van de stad biedt de mogelijkheid te reflecteren over onze identiteit. En reflectie is naar de mening van het stadsarchief een voorwaarde voor een civiele manier van samenleven.

Missie
Op basis van onze opdracht is de missie van Stadsarchief Breda tweeledig:

1. Het verwerven van archiefbestanden en collecties; deze in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren; en de bestanden ter inzage aanbieden aan iedereen die daar om vraagt.
2. Het vertellen van historische verhalen van de stad en het verzamelen van verhalen van de bewoners van de stad die de verhalen van het stadsarchief aanvullen.

Om die missie te verwezenlijken wil Stadsarchief Breda op drie plekken zijn te vinden:

1. in de eigen studiezaal en de tentoonstellingsruimte aan de Parade
2. via de website www.stadsarchiefbreda.nl en de Facebook-pagina Stadsarchief Breda
3. in een netwerk van organisaties en instellingen die zich bezig houden met erfgoed en beeldcultuur, om met die partners op verschillende tijdstippen op  verschillende locaties in de stad aanwezig te zijn