website Nieuwe Veste gearchiveerd

website Nieuwe Veste gearchiveerd Op 21 maart nam Stadsarchief Breda symbolisch de voormalige website van Nieuwe Veste in ontvangst om deze digitaal te archiveren via het platform Archiefweb.eu. Begin april gaat Nieuwe Veste na jaren over naar een nieuwe website.

De huidige website is gebouwd op een platform dat nog dateert uit de vorige eeuw. “Het is al een hele prestatie dat de website het al die jaren heeft volgehouden”, aldus directeur Hilda Vliegenthart van Nieuwe Veste. “Met al onze cursussen, lessen en dienstverlening is het een mooie tijdcapsule van wat Nieuwe Veste de afgelopen jaren betekend heeft voor de Bredanaars op het gebied van taal, cultuur en creativiteit.”

Met de hulp van Stadsarchief Breda wordt de website nu vereeuwigd in het digitale archief van Gemeente Breda. “Zo kan er in de toekomst teruggekeken worden wat er zich online in de stad aan cultuur en ontwikkeling te beleven viel”, vertelt gemeentearchivaris Jantine Frantzen-Ploeg.

De overdracht vond symbolisch plaats met het overhandigen van een oude server waar een kopie van de website op stond. Nieuwe Veste en Stadsarchief Breda werken al veel langer samen om Bredase verhalen te vertellen, zoals tijdens de Bredase Maand van de Geschiedenis. Ook vinden ze elkaar regelmatig bij activiteiten waar taal, creativiteit en cultuur centraal staan.

Webarchivering
Stadsarchief Breda bewaart Bredase websites voor later. Deze openbare websites zijn belangrijke bronnen van informatie van zowel de gemeente als de organisaties en verenigingen uit de stad. Websitearchivering maakt die sites duurzaam toegankelijk. Zo kunnen geïnteresseerden alle informatie raadplegen die op enig moment in het verleden op de website te vinden was.  

 

Naar agenda >