Raadsnotulen en jaarverslagen

Bladeren door online raadsnotulen (met bijlagen en indexen) en gemeentelijke jaarverslagen.

Gedrukte en getypte notulen en verslagen zijn gedigitaliseerd met OCR-techniek, waardoor ze kunnen worden doorzocht op woorden. Bij de handgeschreven notulen en jaarverslagen is dit helaas niet mogelijk.

Notulen

Vind je over een bepaalde periode geen aparte serie bijlagen tot de raadsnotulen, dan kun je ze meestal vinden in de archieven van de gemeente. Aparte indexen zijn niet altijd opgemaakt; zoeken is mogelijk met trefwoorden in de kantlijn van de raadsnotulen.

Jaarverslagen

Jaarverslagen van Breda (periode 1821-1850) zijn uitgebracht aan de gouverneur van Noord-Brabant. In plattelandsgemeenten verzorgde de districtsschout of –commissaris een jaarverslag. In de archieven die gemeenten vind je incidenteel conceptverslagen bestemd voor de districtscommissaris. Wettelijk verplichte gemeentelijke jaarverslagen (periode 1851-1937, ‘verslag van de toestand der gemeente’) zijn opgesteld door het college van B&W en uitgebracht aan de gemeenteraad. Na 1937 was het aan de gemeente zelf om al dan niet een jaarverslag uit te brengen.

In verband met de leesbaarheid zijn overgetypte jaarverslagen van Breda gedigitaliseerd.
Originele stukken (periode 1822-1851) zijn opgenomen in de banden met uitgaande stukken van het stadsbestuur.