Adresboeken, wijk- en huisnummering

In 1870 verscheen het eerste gedrukte adresboek van Breda. Kort daarna werden de adresboeken uitgebreid met de omliggende gemeenten Ginneken-Bavel (1872), Princenhage (1874) en Teteringen (1876). Dit blijft zo tot en met 1940.

>>