Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Andere pagina's op deze website kunnen die informatie dan weer opvragen zodat het systeem bijvoorbeeld weet of u bent ingelogd.

Nut en noodzaak
De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van onze website. Stadsarchief Breda meet het gebruik van de website met cookies om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en 'tracking cookies' van andere partijen worden niet gebruikt.

Uw privacy
Uit privacy overwegingen verzamelt Stadsarchief Breda zelf de gebruiksgegevens van de website. Het stadsarchief deelt deze gegevens niet met derden en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. Het stadsarchief maakt hiervoor dus géén gebruik van commerciële partijen en er worden ook geen 'tracking cookies' van derde partijen geplaatst. IP-adressen worden automatisch geanonimiseerd en bekeken pagina's zijn achteraf niet te koppelen aan bepaalde IP-adressen.

Do Not Track
Stadsarchief Breda respecteert de 'Do Not Track' (DNT) functie van uw browser. Als u de 'Do Not Track' functionaliteit via de instellingen van uw browser heeft ingeschakeld, dan worden er helemaal geen gebruiksgegevens van uw bezoek aan de website van Stadsarchief Breda opgeslagen.