Deze website is een publicatie van Stadsarchief Breda. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Stadsarchief Breda en de overige rechthebbenden.

Stadsarchief Breda heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stadsarchief Breda.

Privacy

Om bezoekers te kunnen registreren of vragen te kunnen beantwoorden, heeft Stadsarchief Breda persoonlijke gegevens van bezoekers nodig zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Stadsarchief Breda zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.