Deze website is een publicatie van Stadsarchief Breda.

Stadsarchief Breda heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stadsarchief Breda.

Privacy

Om bezoekers te kunnen registreren of vragen te kunnen beantwoorden, heeft Stadsarchief Breda persoonlijke gegevens van bezoekers nodig zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Stadsarchief Breda zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.