Disclaimer

Stadsarchief Breda wil voorzien in de behoefte van burger en overheid aan (historische) informatie over Breda. Deze website is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Hij ontsluit de collecties die het archief beheert en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Ook bij de dienstverlening speelt de website een steeds grotere rol. De informatie die u zoekt zult u steeds vaker online kunnen vinden, aanvragen en bestellen. Op de site bieden wij hulpmiddelen aan om dat proces voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ook is de site getest door een intern en extern gebruikspanel en hun aanwijzingen zijn waar mogelijk overgenomen. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stadsarchief Breda sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van Stadsarchief Breda is ontstaan.

Via hyperlinks op onze site wordt u verwezen naar sites van derden. Stadsarchief Breda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden, noch voor de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonlijke gegevens.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de Archiefbank of uit de Collectie Beeldmateriaal moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen Stadsarchief Breda de content aanbiedt.

Hergebruik voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld publicatie) is alleen met voorafgaande toestemming van Stadsarchief Breda toegestaan. Meer informatie leest u onder bestelinformatie foto’s.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de derderechthebbende toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van Stadsarchief Breda. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan Stadsarchief Breda en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van Stadsarchief Breda en de overige rechthebbenden.

Stadsarchief Breda heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met Stadsarchief Breda.

Privacy

Om u als bezoeker te kunnen registreren of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft Stadsarchief Breda persoonlijke gegevens van u nodig zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Stadsarchief Breda zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om tijdstip en duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht daarbij wordt gebruik gemaakt van zogeheten 'cookies'. Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten verlenen om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt u dit in uw browser instellen. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren.

Tijdens uw bezoek aan onze website heeft u te maken met twee verschillende cookies: * legale functionele cookies op de website Het uitzetten van legale functionele cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken zoals het winkelmandje en inlogformulier. De informatie die met deze cookies wordt verzameld wordt zodanig verwerkt en opgeslagen dat de gegevens nimmer te herleiden zijn naar een individu. * cookies voor gedragmeting via de statistieken van Google Analytics Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers binnen onze website, gebruiken wij een programma van een externe partij: Google Analytics. Uit de informatie die wordt verzameld ten behoeve van de statistieken kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Deze metingen zijn anoniem.

Lees meer:

- het algemeen beleid van Google Analytics

- privacy beleid Google (Google Analytics, Google Maps, YouTube)

- website van de overheid  

- handleiding Cookiewet  'Wet en werkelijkheid'