Op initiatief van Stadsarchief Breda vertellen Bredanaars over wonen, werken en leven in het Breda van toen en nu. Gastinterviewers leggen deze gesproken verhalen vast op film. Aan het Oral History Project voegen we regelmatig nieuwe interviews toe. Deze vraaggesprekken zijn te zien bij Breda Vertelt.

Historicus Kees Wouters interviewde ooggetuigen van belangrijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van Breda. De films die hij sinds 2009 heeft opgenomen (over de jaren voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog) bevatten veel persoonlijke ervaringen die het beeld van de historische werkelijkheid verder inkleuren.

Filmmaker Bob Entrop maakte een korte film over orthopedisch-chirurg Frans Zeegers en zijn pionierswerk voor het Revalidatiecentrum Breda.